CBD Olie en medicatie

CBD-OLIE GAAT GOED SAMEN MET DE MEESTE MEDICIJNEN, MAAR WIJ RADEN U AAN OM EERST UW HUISARTS OF SPECIALST TE RAADPLEGEN.

CBD-olie verbeterd de werking van uw hele lichaam, dit betekend dat uw lever anders omgaat met medicijnen voordat deze in uw bloedsomloop worden opgenomen.

Dit kan zowel een versnellende werking op uw medicatie hebben als een vertragende werking, afhankelijk van uw voorgeschreven medicijnen.

CANNABIDIOL EN HET CYTOCHROOM P-450 SYSTEEM

CBD remt het vermogen van het cytochroom P-450 systeem af, dit lichaamseigen systeem maakt meer dan 50 enzymen aan die de lever in staat stellen om bepaalde medicijnen te metaboliseren en gifstoffen te vernietigen.

Deze interactie met CBD kan leiden tot verlenging van de verwerkingsduur van sommige medicijnen, aangezien doktoren dit systeem gebruiken om de tijd te berekenen voordat voorgeschreven medicatie beginnen te werken.

Dit is in sommige gevallen zeer gevaarlijk, aangezien het uw huidige medicijnen zoveel kan versterken dat een overdosering van uw medicijnen mogelijk is.

DE VOLGENDE LIJST MET MEDICIJNEN ZIJN AFHANKELIJK VAN UW CYTOCHROOM P-450 SYSTEEM EN KUNNEN MOGELIJK EEN INTERACTIE AANGAAN MET CBD-PRODUCTEN.

 • Bètablokkers
 • IPP’s
 • NSAID’s
 • Angiotensine II blokkers
 • Orale anti-diabetica
 • Sulfonylureumderivaten
 • Benzodiazepinen
 • Anti-aritmica
 • Antibiotica
 • Verdovingsmiddelen
 • Anti-psychotica
 • Anti-depressiva
 • Anti-epileptica
 • Steroïden
 • HMG CoA reductase remmers
 • Calciumkanaalblokkers
 • Antihistaminen
 • Prokinetische middelen
 • HIV-antivirale middelen
 • Immuun-modulators

WELKE INTERACTIE DEZE MEDICIJNEN IN COMBINATIE MET CBD OLIE ONDERGAAN IS WEINIG OVER BEKEND, EN ONDERZOEK HIERNAAR IS IN VOLLE GANG.

CANNABINOÏDEN INTERACTEREN OOK MET, EN WORDEN MOGELIJK VERSTERKT DOOR DE VOLGENDE MEDICIJNEN

 • Amiodarone (Cordarone)
 • Clarithromycin (Biaxin)
 • Erythromycin (Tiazac, Cardizem, Dilacor)
 • Erythromin (Robymycin, Liosone, Acnasol)
 • Fluconazole (Diflucan, Trican)
 • Isoniazid (Nydrazid, Rifamate)
 • Itraconazole (Sporanox)
 • Ketoconazole
 • Miconazole (Monistat)
 • Ritonavir (Norvir)
 • Verapamil (Calan, veralan, Isoptin)

CANNABINOÏDEN WORDEN MINDER EFFECTIEF DOOR DE VOLGENDE MEDICIJNEN

 • Carbamazepine (Tegretol, Equetro, Carbetrol)
 • Phenobarbital
 • Phenytoin (Dilantin)
 • Primodone (Mylosine)
 • Rifabutin (Mycobutin)
 • Rifampicin (Rifampin, Rifadin, Rifater, Rimactane)
 • Sint Janskruid